NLP, wat kun jij ermee?

NLP, wat kun jij ermee?
Wat kun je ermee? Met NLP leer je (beter) grip te krijgen op je emoties, gedachten en denkbeelden. Je krijgt allerlei technieken aangereikt, waarmee je negatieve denkpatronen kan vervangen door positieve denkpatronen. Hoe fijn is dat?!

Naast deze technieken die super handig zijn, bestaat NLP uit een aantal strategieën.
We hebben strategieën voor liefde, voor hoe we leren, voor sport, voor onze communicatie, seks, ontwikkeling, eten, enz.? Ben jij je bewust van jouw strategieën? Ben jij je bewust van de structuur achter hoe jij de dingen doet die jij doet? En ben je je bewust waarom je altijd iets op een bepaalde manier doet? Ben jij je bewust van waarom jij in specifieke situaties steeds hetzelfde gedrag vertoont?
Als je jouw bestaande strategieën ontdekt, kun je ze veranderen als ze niet functioneel en effectief zijn. De nieuwe strategieën kun je gebruiken om meer voldoening uit je leven te halen, om betere beslissingen te nemen. Wellicht om je tijd beter en efficiënter te besteden. En vooral om je wensen, dromen en doelen te realiseren.
Verder train je je communicatieve vaardigheden met NLP. Je wordt je bewust van je taalpatronen en de manier waarop jij communiceert en je leert, na inzicht, hoe je vervolgens vaker onbewust en automatisch de juiste taalpatronen gebruikt en daardoor betere gesprekken voert.
Iets concreter? Met NLP:

 • Leer je beter met jouw emoties om te gaan
 • Kun je de ander beter begrijpen
 • Kun je een positieve stemming bij jezelf oproepen
 • Heb je een scherpere focus
 • Heb je meer energie om die dingen te doen die je graag wilt doen
 • Kun je je mentale blokkades adequaat oplossen
 • Kun je persoonlijke irritaties en weerstand aanpakken
 • Kun je negatieve ervaringen uit het verleden een plek geven
 • Kun je jezelf beter presenteren
 • Kun je je sterke punten uitbouwen
 • Kun je effectiever communiceren en samenwerken
 • Kun je succesvol veranderingen doorvoeren
 • Kun je anderen beter begrijpen
 • Kun je betere gesprekken voeren
 • Kun je conflicten sneller en beter oplossen
 • Bouw je betere relaties op
 • Ervaar je meer rust

Uiteraard is bovenstaande lijst niet uitputtend. Voel je vrij om contact met mij op te nemen als je vragen hebt.
NLP-opleidingen en data vind je hier http://drijfverentraining.nl/agenda-kosten

Hoe is NLP ontstaan?

Hoe vaak zie je om je heen dat de één succesvol is in wat hij doet, terwijl de ander met hetzelfde profiel en dezelfde achtergrond minder succesvol is in wat hij doet? Hoe verklaar je dit nou? Exact dit is wat de Amerikanen John Grinder (hoogleraar in de linguïstiek) en Richard Bandler (gestalttherapeut) zich afvragen. In 1972 besluit het tweetal diverse therapeuten te onderzoeken. En uiteraard valt hen meteen op dat waar sommige therapeuten buitengewone successen boeken met cliënten, andere therapeuten met dezelfde achtergrond veel minder resultaat behalen.

Grinder en Bandler constateren dat het gedrag en de taal van de therapeuten bepalend is voor de mate van succes. Na vele observaties van gesprekken besluiten ze de werkwijze van succesvolle therapeuten in kaart te brengen.
De houding, het gedrag, manier van kijken en praten worden allemaal gemonitord.
En dit alles vanuit de overtuiging dat je met dezelfde kennis en achtergrond én het volgen van de juiste succesformule ook succesvol kunt worden.

‘NLP is the modelling of excellence’

Het onderzoek van Grinder en Bandler legde het fundament voor wat wij vandaag de dag kennen als NLP ofwel Neuro Linguïstisch Programmeren. Het in kaart brengen van handelingen van succesvolle mensen en het beschikbaar stellen van deze modellen voor anderen die ook succesvol willen zijn. Ofwel: ‘NLP is the modelling of excellence’ – John Grinder.

Neuro staat voor de interactie tussen de zintuigelijk waarnemingen en het centrale zenuwstelsel. Linguïstisch staat voor de taal en de non-verbale communicatiesystemen die je gebruikt om je denkpatronen en gedachten betekenis te geven. Programmeren staat voor het ontdekken van je automatische denk- en gedragspatronen en het vermogen ze te veranderen.

Ah fijn, wat heb je nou eigenlijk aan NLP? Dat lees je in het volgende blog…