Hoe vaak zie je om je heen dat de één succesvol is in wat hij doet, terwijl de ander met hetzelfde profiel en dezelfde achtergrond minder succesvol is in wat hij doet? Hoe verklaar je dit nou? Exact dit is wat de Amerikanen John Grinder (hoogleraar in de linguïstiek) en Richard Bandler (gestalttherapeut) zich afvragen. In 1972 besluit het tweetal diverse therapeuten te onderzoeken. En uiteraard valt hen meteen op dat waar sommige therapeuten buitengewone successen boeken met cliënten, andere therapeuten met dezelfde achtergrond veel minder resultaat behalen.

Grinder en Bandler constateren dat het gedrag en de taal van de therapeuten bepalend is voor de mate van succes. Na vele observaties van gesprekken besluiten ze de werkwijze van succesvolle therapeuten in kaart te brengen.
De houding, het gedrag, manier van kijken en praten worden allemaal gemonitord.
En dit alles vanuit de overtuiging dat je met dezelfde kennis en achtergrond én het volgen van de juiste succesformule ook succesvol kunt worden.

‘NLP is the modelling of excellence’

Het onderzoek van Grinder en Bandler legde het fundament voor wat wij vandaag de dag kennen als NLP ofwel Neuro Linguïstisch Programmeren. Het in kaart brengen van handelingen van succesvolle mensen en het beschikbaar stellen van deze modellen voor anderen die ook succesvol willen zijn. Ofwel: ‘NLP is the modelling of excellence’ – John Grinder.

Neuro staat voor de interactie tussen de zintuigelijk waarnemingen en het centrale zenuwstelsel. Linguïstisch staat voor de taal en de non-verbale communicatiesystemen die je gebruikt om je denkpatronen en gedachten betekenis te geven. Programmeren staat voor het ontdekken van je automatische denk- en gedragspatronen en het vermogen ze te veranderen.

Ah fijn, wat heb je nou eigenlijk aan NLP? Dat lees je in het volgende blog…